Přeskočit navigaci

Barvíř textilií

Charakteristika

Barvíř textilií obsluhuje stroje, linky a zařízení pro zušlechťování textilií všemi běžnými způsoby používanými v oblasti barvení.

Činnosti

 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích včetně kvality výroby.
 • Kontrola chodu strojů, zařízení a příslušenství, včetně evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Kontrola kvality upravených textilií pomocí vhodných přístrojů a zařízení.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze strojů, barvících aparátů a zařízení.
 • Obsluha barvicích strojů, linek a zařízení.
 • Odstraňování jednoduchých poruch během procesů úprav a zajišťování odstranění větších poruch na strojích a poruch způsobených materiálem.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, barvících aparátů a příslušenství.
 • Příprava chemikálií, barev, lázní a roztoků podle předepsaných receptur v návaznosti na druh úprav.
 • Spolupráce při přípravě a seřízení strojů a zařízení při změně partie.
 • Zásobování strojů, linek a zařízení materiálem, odběr a odsun upravené textilie.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
81540 - Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění a další úpravu tkanin 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání