Přeskočit navigaci

Výrobce netkaných textilií

Charakteristika

Výrobce netkaných textilií zabezpečuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu textilií a vykonává další související činnosti.

Činnosti

  • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace seřízení strojů.
  • Kontrola kvality a klasifikace hotových výrobků s určením jakosti a zařazením do jakostních tříd.
  • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů.
  • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
  • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
  • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
  • Spolupráce na přípravě a seřizování strojů a linek při změně partie.
  • Vážení hotového výrobku včetně zabalení do transportního obalu a opatření evidenční etiketou.
  • Zásobování strojů materiálem.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
81599 - Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání