Přeskočit navigaci

Tiskař textilií

Charakteristika

Tiskař textilií obsluhuje stroje a zařízení, které vytváří jednobarevné nebo vícebarevné vzory na textiliích nanášením tiskacích barev na předem určená místa.

Činnosti

 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.
 • Kontrola chodu strojů, zařízení a příslušenství, včetně evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Kontrola kvality potisknutých textilií pomocí vhodných přístrojů a zařízení.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze strojů, přístrojů a zařízení.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení k potiskování textilií, provádění prací spojených s potiskováním.
 • Obsluhaí tiskacích strojů, linek a zařízení.
 • Odstraňování jednoduchých poruch během procesů úprav a zajišťování odstranění větších poruch na strojích a poruch způsobených materiálem.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, přístrojů a příslušenství.
 • Příprava tiskacích barev, zahušťovadel a dalších pomocných chemikálií podle předepsaných receptur.
 • Spolupráce při přípravě a seřízení strojů a zařízení při změně partie.
 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů.
 • Zásobování strojů, linek a zařízení materiálem, odběr a odsun potisknuté textilie.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7322 - Tiskaři 24 720 22 625
73220 - Tiskaři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání