Přeskočit navigaci

Tkadlec

Charakteristika

Tkadlec zabezpečuje obsluhu tkalcovských strojů a zařízení pro výrobu tkanin a vykonává další související činnosti.

Činnosti

 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích.
 • Kontrola kvality a klasifikace hotových výrobků.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů.
 • Obsluha tkacích strojů.
 • Odstraňování vad v plošných textiliích vyšíváním nebo scelováním.
 • Ruční i strojní navádění osnov.
 • Šlichtování a řízení šlichtování všech druhů osnov na různých typech strojů včetně přípravy šlichtovacích roztoků.
 • Vytloukání a zhotovování karet pro všechny druhy listových a žakárových strojů.
 • Zásobování strojů materiálem.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
81521 - Obsluha tkacích strojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání