Přeskočit navigaci

Mechanik zařízení elektronických komunikací

Charakteristika

Mechanik zařízení elektronických komunikací provádí instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přenosových zařízení.

Činnosti

  • Montáž komunikačních zařízení.
  • Oživování přenosových zařízení.
  • Provádění přepojovacích a propojovacích prací na zařízeních podle rozpisu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zabezpečování technického provozu komunikačních zařízení včetně provádění údržby a oprav.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7422 - Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií 00 21 379
74220 - Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.