Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník v kultuře

Charakteristika

Pomocný pracovník v kultuře vykonává pomocné, manipulační a jednoduché montážní práce pod vedením odborného či zkušeného pracovníka v dané oblasti kultury.

Činnosti

  • Manipulační práce spojené s přípravou sálů a kluboven.
  • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
  • Podávání a doručování listovních zásilek a balíčků o hmotnosti do 5 kg.
  • Pochůzkové práce.
  • Pomocné a manipulační práce na archeologickém výzkumu pod vedením archeologa.
  • Pomocné a manipulační práce při sestavování a rozebírání dekorací, mobilních podií a podobných scén.
  • Pomocné a manipulační práce při stavbě výstav a expozic.
  • Výkon jednoduchých montážních prací.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
96299 - Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání