Přeskočit navigaci

Chirurgický nástrojař

Charakteristika

Chirurgický nástrojař zhotovuje, udržuje a opravuje chirurgické nástroje a přípravky.

Činnosti

  • Broušení a leštění povrchu chirurgických nástrojů.
  • Čtení a používání technických podkladů.
  • Hrubování, předbrušování, vybrušování a obtahování ostří chirurgických nástrojů.
  • Slícování, sestavení a seřízení chirurgických nástrojů (nůžek, zubních pinzet, svorek na cévy, kleští, speciálních kleští).
  • Tvarování chirurgických nástrojů (pinzet, háků na rány, zubních háků, nástrojů pro tetování).
  • Tvarování, broušení, svrtávání, pilování, lícování, sestavování a seřizování funkcí chirurgických nástrojů.
  • Vrtání a výroba přesných otvorů chirurgických nástrojů.
  • Zhotovování prototypů nebo chirurgických nástrojů speciálního sortimentu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci 22 835 20 542
72221 - Nástrojaři 27 804 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání