Přeskočit navigaci

Rytec kovů

Charakteristika

Rytec kovů zhotovuje šablony pro pantografické frézky, provádí strojní a ruční rytí písmen, číslic, znaků, ornamentů nebo stupnic do kovů, včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů.

Činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů (pantograf, gravírky).
 • Korektury pérových štočků v polygrafii.
 • Praktické vkládání různých druhů materiálu.
 • Ruční rytí do dřeva (pažby).
 • Ruční rytí písmen a číslic pozitivním a negativním způsobem.
 • Ruční rytí plastických ornamentů do drahých kovů.
 • Ruční rytí plastických ornamentů do obecných kovů.
 • Ruční rytí razidel pro ražení figurálních ozdob, puncovních znaků nebo mincí.
 • Ruční rytí značek, čísel, ornamentů do kovů.
 • Strojní rytí písmen, číslic, znaků do kovů.
 • Strojní rytí stupnic (např. do panelů měřicích strojů) nebo na obvod dělícího kroužku suportu.
 • Zhotovení návrhů na požadované díly.
 • Zhotovování šablon pro pantografické frézky.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci 22 835 20 542
72225 - Rytci kovů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání