Přeskočit navigaci

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů

Charakteristika

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů seřizuje, obsluhuje a provádí údržbu širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

Činnosti

  • Čtení a použití technických podkladů.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Seřizování, obsluha a údržba výrobních strojů, zařízení nebo linek, např. obráběcích, textilních, balicích, tavicích a lakovacích.
  • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7223 - Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 25 842 00
72231 - Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů 25 394 00
72232 - Seřizovači a obsluha konvenčních fréz 26 324 00
72233 - Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení 26 516 00
72234 - Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání 25 086 00
72235 - Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na hoblování 00 00
72236 - Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na řezání 24 453 00
72237 - Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů 27 854 00
72239 - Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 25 633 00
7233 - Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 25 579 21 039
72335 - Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení 29 750 00
75231 - Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 19 963 00
75232 - Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.