Přeskočit navigaci

Mechanik báňské záchranné služby

Charakteristika

Mechanik báňské záchranné služby provádí údržbu, opravy a seřizování báňské záchranářské techniky, dýchacích přístrojů, hasicích přístrojů.

Činnosti

 • Opravy a údržba potápěčských přístrojů a potápěčské techniky.
 • Opravy a údržba techniky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.
 • Opravy, kontroly, tlakové zkoušky přenosných hasicích přístrojů.
 • Opravy, údržba a seřizování báňské záchranářské techniky.
 • Opravy, údržba a seřizování sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů.
 • Provádění zvláštních zkoušek sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů a báňské záchranářské techniky.
 • Tlakové zkoušky tlakových láhví na technické plyny.
 • Účast na akcích BZS při záchraně osob a záchraně majetku.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75491 - Báňští záchranáři a mechanici báňské záchranné služby 45 949 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.