Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník elektronických komunikací

Charakteristika

Pomocný pracovník elektronických komunikací pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při výstavbě, údržbě a opravách komunikačních sítí a zařízení.

Činnosti

  • Čištění telekomunikačních zařízení, spolupráce při údržbě.
  • Jednoduché montážní práce a opravy telekomunikačních zařízení a sítí.
  • Manipulační práce.
  • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
  • Pokládka telekomunikačních kabelů.
  • Provádění běžných kontrolních činností.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9333 - Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) 18 686 15 887
93333 - Pomocní pracovníci obchodního provozu 16 405 15 301

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.