Přeskočit navigaci

Keramik modelář

Charakteristika

Keramik modelář navrhuje a zhotovuje modely a pracovní formy pro výrobu keramických výrobků.

Činnosti

  • Návrh zhotovování modelů, hlavních forem, rozmnožovacích zařízení a pracovních forem.
  • Opravy modelů a forem.
  • Seřizování a ošetřování strojů a zařízení.
  • Zhotovování zkušebních výrobků a případné úpravy modelů a forem.
  • Zpracovávání dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7314 - Keramici a pracovníci v příbuzných oborech 25 116 00
73142 - Keramici (kromě uměleckých) 25 208 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání