Přeskočit navigaci

Překližkář

Charakteristika

Překližkář obsluhuje stroje a zařízení na výrobu dýh, překližek a jiných překližovaných desek, popř. tvarových výlisků z dýh.

Činnosti

  • Běžná údržba strojů, nástrojů a vybavení.
  • Dohlížení na odpovídající procesy a jejich kontrola, např. manipulace a odkorňování, podélné dělení výřezů, loupání a krájení dýh, lisování překližovaných desek atd..
  • Doprava, skladování a ekologické zpracování dřevního odpadu, resp. výrobků na bázi dřeva.
  • Kontrola kvality výrobků.
  • Pomoc při obsluze a monitorování výrobního zařízení pro plastifikaci dřeva a sušení dýh.
  • Seřizování a obsluha dřevozpracujících strojů a zařízení.
  • Třídění a příprava surovin pro zpracování.
  • Třídění podle stupňů kvality a pokud je třeba značkování, skladování, balení, nakládání a vykládání výrobků.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8172 - Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva 20 158 00
81720 - Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání