Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník v dopravě

Charakteristika

Pomocný pracovník v dopravě provádí pomocné, přípravné, obslužné, manipulační a jednoduché kontrolní práce v dopravě a ve skladovém hospodářství.

Činnosti

  • Čištění strojů, zařízení a pracovních ploch.
  • Manipulační práce ve skladech.
  • Obsluha jednoduchých strojů a dopravních zařízení.
  • Pomocné práce při stavbě a údržbě dopravních tratí.
  • Ukládání výrobků, zboží a předmětů různého druhu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9312 - Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl 00 16 958
93123 - Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl 00 17 830
9333 - Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) 17 701 15 411
93331 - Pomocní skladníci 18 345 16 611
93332 - Pomocní manipulační pracovníci v dopravě 18 015 14 585
93340 - Doplňovači zboží 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání