Přeskočit navigaci

Chovatel služebních zvířat

Charakteristika

Chovatel služebních zvířat zabezpečuje odborné práce při ošetřování a výcviku služebních zvířat.

Činnosti

 • Dodržování a provádění základních zooveterinárních opatření.
 • Obsluha a údržba základních mechanizačních prostředků ve stájích.
 • Ošetřování služebních zvířat před a po práci.
 • Péče o hygienu zvířat, péče o nemocná zvířata podle zooveterinárních zásad a pokynů veterináře.
 • Provádění základního a speciálního výcviku.
 • Provádění základních zooveterinárních opatření.
 • Příprava a dávkování krmiva, napájení zvířat.
 • Sledování zdravotního stavu a tělesného vývoje zvířat a péče o ně.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání, údržba výběhů a ohrazení.
 • Vedení prvotní evidence v jednotlivých chovech a kategoriích zvířat.
 • Výběr a speciální výcvik policejních koní.
 • Výběr, ošetřování a údržba postrojů služebních zvířat.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5164 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci 00 20 575
51643 - Chovatelé a ošetřovatelé služebních zvířat 00 00
51644 - Instruktoři výcviku služebních zvířat 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání