Přeskočit navigaci

Chovatel laboratorních zvířat

Charakteristika

Chovatel laboratorních zvířat zabezpečuje odborné práce při ošetřování všech druhů laboratorních zvířat.

Činnosti

  • Čištění a dezinfekce chovných a pomocných prostor.
  • Kompletování a sestavování chovných skupin, hodnocení exteriéru zvířat.
  • Odborné práce spojené s ošetřováním jednotlivých věkových a užitkových kategorií zvířat.
  • Příprava zvířat k pokusům, péče o ně v jejich průběhu i po skončení pokusů.
  • Řízení procesu reprodukce, kontrola porodů a líhnutí, odchov mláďat.
  • Vedení základní evidence chovu.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
  • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
  • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5164 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci 00 20 575
51642 - Chovatelé a ošetřovatelé laboratorních zvířat 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání