Přeskočit navigaci

Chovatel a jezdec koní

Charakteristika

Chovatel a jezdec koní chová všechna plemena a kategorie koní a koňovitých, organizuje chov, pastvu, ustájení, výživu, plemenitbu, odchov jednotlivých kategorií koní a připravuje koně ve výcviku pro jeho další užití.

Činnosti

 • Nácvik uzdění, nácvik sedlání, obsedání, postrojování a zapřahání mladých koní.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat a mladých koní.
 • Organizace pastvy, ustájení, výcviku a využití koní pro práci.
 • Ošetřování březích klisen, příprava klisny k porodu, vedení porodu, ošetření klisny a hříbete po porodu, ošetřovaní a krmení kojících matek a sajících hříbat.
 • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
 • Ošetřování plemenných hřebců v chovu i sportu.
 • Péče o koně po práci.
 • Péče o kopyta.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, welfare koní.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Práce s koněm ze země, předvádění na ruce, lonžování, skok ve volnosti.
 • Přeprava koní.
 • Testační odchov hřebečků.
 • Údržba a základní opravy jezdecké výstroje a výstroje koně.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Výcvik a trénink koně v různých druzích tréninku dle obecné struktury tréninku a fyziologických pravidel zátěže.
 • Výcvik mladých koní, výkonnostní zkoušky klisen a hřebců v testačním odchovu.
 • Vyhodnocování působení otců a matek v chovu, připařovací plán.
 • Zajišťování chovu všech plemen a kategorií koní a koňovitých, ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 21 006 00
61211 - Chovatelé a ošetřovatelé koní 21 329 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání