Přeskočit navigaci

Galvanizér

Charakteristika

Galvanizér provádí úpravu povrchu součástek, dílů, výrobků, spotřebních předmětů, uměleckých předmětů apod. procesy žárového stříkání, chemickou a elektrochemickou úpravou.

Činnosti

 • Doseřizování a korekce pokovovacích procesů.
 • Obsluha vanových, bubnových a poloautomatických zařízení na chemickou úpravu povrchů.
 • Obsluha, kontrola a nastavení plynového hospodářství (plynová stanice, tlakové láhve) – kyslík a acetylén.
 • Obsluha, kontrola a nastavení tlakovzdušného systému – kompresory, rozvody vzduchu.
 • Příprava lázní pro hromadnou a závěsovou chemickou a elektrochemickou povrchovou úpravu.
 • Řízení, monitorování a kontrola výrobního provozu z měřicích stanic.
 • Seřizování a obsluha linek.
 • Základní údržba zařízení a pomoc při opravách a opětném spouštění zařízení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výrobních výsledků dle technických kritérií a výrobní dokumentace.
 • Žárové stříkání ruční a mechanizované.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8122 - Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 22 824 00
81222 - Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 22 413 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání