Přeskočit navigaci

Stavební dělník

Charakteristika

Stavební dělník provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při stavební činnosti.

Činnosti

  • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při údržbě.
  • Hloubení a výkopy rýh a jam s použitím zátažné, hnané a rámové výdřevy a ocelových pažnic.
  • Manipulační práce se stavebními hmotami, materiály, polotovary a výrobky.
  • Obsluha jednoduchých stavebních strojů a zařízení stavební výroby.
  • Provádění jednoduchých přípravných a dokončovacích stavebních prací.
  • Vykonávání jednoduchých montážních prací, spolupráce při náročnějších stavebních pracích.
  • Vykonávání prací pod dohledem a podle pokynů kvalifikovaných pracovníků.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
93123 - Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl 00 18 702
9313 - Dělníci v oblasti výstavby budov 14 023 17 852
93130 - Dělníci v oblasti výstavby budov 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání