Přeskočit navigaci

Kartáčník

Charakteristika

Kartáčník zhotovuje štětce, kartáče a další kartáčnické výrobky.

Činnosti

 • Manipulace s materiálem, polotovary i výrobky ve skladech.
 • Obsluha a seřizování výrobních strojů a zařízení.
 • Příprava přírodních, živočišných a syntetických kartáčnických materiálů a směsí.
 • Ruční opracovávání materiálu řezáním, hoblováním, tvarováním, vrtáním, broušením a soustružením.
 • Strojní opracování řeziva nebo kulatiny (krácení, rozřezávání, hoblování, frézování, vrtání, broušení, lisování a soustružení) na všech druzích dřevoobráběcích strojů nebo mechanizovaných linkách.
 • Tmelení a nanášení barev a laků stříkáním, máčením, litím a sítotiskem.
 • Údržba strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
 • Zhotovování vlastních dřevěných předmětů - kartáčů, štětců apod..

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Raynaudův syndrom.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání