Přeskočit navigaci

Lakýrník a natěrač

Charakteristika

Lakýrník a natěrač provádí lakýrnické a natěračské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov, na stavebních nebo strojírenských konstrukcích, nábytku a dalších předmětech nebo objektech. Používá přitom různé technologie a pracovní postupy přípravy podkladů, přípravy a nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním.

Činnosti

 • Aplikace jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů a imitace dřeva.
 • Hodnocení podmínek pro lakýrnické a natěračské práce (vlhkost, teplota, prašnost).
 • Konečná úprava laků a nátěrů broušením a leštěním.
 • Kontrola provedených nátěrů vizuálně a měřicími přístroji (přilnavost, tloušťka nátěru).
 • Nakládaní s nebezpečnými odpady.
 • Nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním na různé povrchy.
 • Organizace a zřízení pracoviště, přesun hmot, ochrana nenatíraných ploch před znečištěním, kontrola pracoviště z hlediska BOZP a PO a hygieny práce.
 • Posouzení podkladu pro nátěry.
 • Příprava nátěrových hmot k použití (úprava konzistence a barevného odstínu).
 • Příprava podkladu pro lakýrnické a natěračské práce (odstraňování starých nátěrů a zplodin koroze, tmelení a broušení).
 • Úklid pracoviště.
 • Volba nátěrových hmot podle účelu nátěru.
 • Volba, používání, úprava a ošetřování nářadí a zařízení.
 • Výpočet natíraných ploch a spotřeby materiálů.
 • Zpracování podkladů pro zakázku (smlouva, výpočet množství nátěrů a spotřeby materiálů, zpracování rozpočtu nákladů).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7131 - Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři 00 19 336
71312 - Stavební lakýrníci a natěrači 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání