Přeskočit navigaci

Sklenář

Charakteristika

Stavební sklenář samostatně provádí montážní sklenářské práce na stavbě včetně přípravy a úpravy materiálu pro zasklívání a lepení protislunečních a bezpečnostních fólií na skla.

Činnosti

  • Instalace bezpečnostního nebo drátem vyztuženého skla do střešních aj. konstrukcí.
  • Instalace skleněných výrobků do dřevěných, kovových nebo plastových rámů a zaklínování a tmelení.
  • Manipulace s dřevěnými, kovovými nebo plastovými profilovanými díly a těsnícími prvky, jejich řezání a úprava.
  • Manipulace se sklenářskými materiály, jejich měření a řezání, převážně na stavbě.
  • Montáž celoskleněných dveří a přepážek z tvrzeného aj. bezpečnostního skla a příslušného kování.
  • Montáž prosklených stěn profilovaným sklem.
  • Odstraňování a výměna tabulových skel a zrcadel.
  • Řezání a lepení bezpečnostních a protislunečních fólií na sklo.
  • Řezání, zabrušování a instalace zrcadel.
  • Zasklívání výkladních skříní a vitrín včetně velkoplošných.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71250 - Sklenáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání