Přeskočit navigaci

Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice

Charakteristika

Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice je pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné, manipulační práce v elektrovýrobě a jednoduché montážní a obslužné práce na výrobních zařízeních a linkách.

Činnosti

  • Jednoduchá kontrola výrobků dle technické dokumentace.
  • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
  • Obsluha výrobních linek.
  • Provádění jednoduchých montážních prací, zhotovování jednoduchých sestav a podsestav.
  • Provádění přípravných a pomocných prací (stříhání a odizolovávání vodičů).
  • Příprava materiálu a jeho třídění.
  • Třídění a evidence (označování) výrobků.
  • Zhotovování různých kabelových forem.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9329 - Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 16 273 15 208
93292 - Pomocní dělníci ve výrobě 15 008 15 481
93293 - Pomocní montážní dělníci 18 444 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.