Přeskočit navigaci

Řidič lanových drah

Charakteristika

Řidič lanových drah je schopný bezpečně řídit a obsluhovat provoz lanových drah s cestujícími a zavazadly.

Činnosti

  • Dodržování pracovního rozvrhu a jízdního řádu.
  • Komplexní kontrola, údržba a oprava lanové dráhy.
  • Odpovědnost za lanovou dráhu a kontrola její provozuschopnosti.
  • Organizace přepravy cestujících včetně bezpečného výstupu, výběr jízdného, poplatků a náhrad podle přepravního tarifu.
  • Řízení a obsluha elektrické i mechanické části pohonného zařízení lanové dráhy řádným a bezpečným způsobem s náležitým ohledem na počasí, dopravu cestujících a celkové dopravní podmínky.
  • Vedení běžných záznamů o provozu lanové dráhy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8343 - Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení 21 234 21 255
83433 - Obsluha těžebních klecí, lanovek a podobných zařízení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání