Přeskočit navigaci

Řidič osobních a malých dodávkových automobilů

Charakteristika

Řidič osobních a malých dodávkových automobilů je schopný bezpečně řídit vozidla s cestujícími nebo nákladem při krátkých a dálkových cestách.

Činnosti

 • Dodržování pracovního rozvrhu a určené trasy.
 • Doprava cestujících dle požadavků či dodání nákladu s doprovodnými dokumenty, výběr tržeb příslušných poplatků.
 • Kontrola naložení vozidla, zabezpečení nákladu v rámci stanovené nosnosti vozidla.
 • Odpovědnost za vozidlo a kontrola jeho provozuschopnosti.
 • Řízení vozidla řádným a bezpečným způsobem s ohledem na stav vozovky, počasí, dopravu cestujících a dopravní podmínky při zachovávání předpisů o pracovní době řidiče.
 • Údržba a běžné opravy vozidla, kontrola nástrojů, vybavení a komunikačních zařízení.
 • Vedení záznamů o provozu vozidla, obstarávání a kompletace dopravních dokumentů, celních a jiných dokladů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Raynaudův syndrom.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8322 - Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři 20 084 23 059
83221 - Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) 20 444 21 669

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.