Přeskočit navigaci

Řidič motorových vozíků

Charakteristika

Řidič motorových vozíků je schopný bezpečně řídit vozidla včetně manipulace s přepravovanými náklady nebo mechanismy namontovanými na vozidle.

Činnosti

  • Dodržování pracovního rozvrhu a nákladových příkazů.
  • Odpovědnost za vozidlo a kontrola jeho provozuschopnosti.
  • Řízení vozidla řádným a bezpečným způsobem, nakládka a vykládka přepravovaného nákladu, obsluha mechanismů namontovaných na vozidle, vede běžné záznamy o provozu vozidla.
  • Údržba a běžné opravy vozidla včetně namontovaných mechanismů.
  • Vedení běžných záznamů o provozu vozidla.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8344 - Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci 21 819 19 363
83441 - Řidiči vysokozdvižných vozíků 25 199 00
83442 - Řidiči paletovacích vozíků 00 00
83443 - Skladníci, obsluha manipulačních vozíků 21 076 19 226
83449 - Řidiči ostatních skladovacích vozíků 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání