Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce.

Činnosti

  • Provádění jednoduché práce ve výrobě spojovacích součástí.
  • Provádění rutinní práce ve válcovnách a hutních lisovnách při tváření kovů, vč. úpravárenských činností.
  • Provádění rutinních prací při výrobě oceli, včetně manipulace se surovinami a pomocných prací.
  • Provádění rutinních prací při výrobě surového železa včetně manipulace se surovinami a pomocných prací u vysoké pece.
  • Provádění rutinních prací ve slévárnách, včetně manipulace se surovinami a pomocných prací.
  • Vykonávání ruční práce při přípravě, vážení a kompletování vsázky z jednotlivých komponentů ve výrobě neželezných kovů a spolupráce při obsluze pecí, tavicích agregátů a odlévání.
  • Vykonávání rutinní práce při obsluze strojních zařízení na výrobu spojovacího materiálu.
  • Vykonávání rutinní práce při tažení drátů včetně manipulace.
  • Vykonávání rutinní, přípravné a pomocné práce při tepelném zpracovávání materiálů (např. žíháním, popouštěním a kalením) a provádění povrchových úprav na seřízených zařízeních.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9329 - Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 17 051 15 374
93292 - Pomocní dělníci ve výrobě 15 826 15 103

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.