Přeskočit navigaci

Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravin

Charakteristika

Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravin kompetentně obsluhuje stroje a zařízení pro výrobu a zpracování zemědělských a potravinářských produktů.

Činnosti

  • Evidování technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.
  • Obsluha dávkovacích zařízení a komponentních vah.
  • Obsluha zásobníků a sil.
  • Odebírání vzorků pro laboratorní analýzy meziproduktů nebo hotových výrobků.
  • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
  • Řízení a obsluha diskontinuálních a kontinuálních technologických výrobních zařízení.
  • Skladovací, expediční a hygienicko-sanitační práce.
  • Vizuální kontrola jakosti a nezávadnosti hotových výrobků, nebo kontrola s využitím přístrojů s jednoduchou obsluhou.
  • Zpracování, úprava a třídění surovin.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.