Přeskočit navigaci

Obkladač

Charakteristika

Obkladač provádí obklady podlah, stěn a stropů z obkladaček, dlaždic, mozaik a desek keramických, skleněných a kamenných, z kamene přírodního nebo umělého a to jak v interiéru, tak exteriéru.

Činnosti

  • Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter prováděných činností.
  • Osazování koupelových van, sprchových vaniček, dvířek pro obklady, dilatačních a ukončovacích lišt ap.
  • Provádění a opravy keramických obkladů a dlažeb.
  • Příprava malty, lepicích a spárovacích hmot, úprava materiálu (řezání, broušení hran, vrtání otvorů ap.).
  • Spárování spárovacími hmotami a silikonem.
  • Úprava ploch pod obklady nebo pod dlažbou pomocí opravných, vyrovnávacích a hydroizolačních vrstev.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71223 - Obkladači 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání