Přeskočit navigaci

Montér zdících systémů

Charakteristika

Montér zdicích systémů provádí zednické práce a práce na opravách zdiva, zejména s použitím cihel, tvárnic, desek, umělého a přírodního kamene.

Činnosti

 • Kladení odvodňovacího a ležatého kanalizačního potrubí pro budovy a stavba revizních šachet.
 • Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností.
 • Osazování prefabrikátů.
 • Provádění a opravy betonových mazanin, dlažeb, obkladů a mozaik.
 • Provádění a opravy omítek (jako doplněk zednických prací).
 • Provádění základů.
 • Příprava malty a betonu, úprava zdícího materiálu (sekání cihel a tvárnic).
 • Rozměřování a stavění nosných a nenosných vnitřních a vnějších zdí a příček.
 • Stavění, vyzdívání a opravy komínů, krbů, pecí a dalších žárotechnických zařízení.
 • Umisťování izolace proti vlhkosti a běžné tepelné izolace.
 • Vytváření a překlenutí otvorů.
 • Vyzdívání stěn a kleneb.
 • Vyzdívání zdiva z kamene.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7112 - Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 17 856 19 458
71121 - Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) 17 993 19 458

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání