Přeskočit navigaci

Montér ochran proti atmosferickým a síťovým přepětím

Charakteristika

Montér ochran proti atmosférickým a síťovým přepětím provádí montáže bleskosvodných systémů včetně ukládání uzemňovacích desek a tyčí, zkoušky bleskosvodných systémů.

Činnosti

 • Montáž hromosvodů umístěných na chráněných objektech.
 • Montáž oddálených hromosvodů (stožárových, závěsných a klecových).
 • Účast při revizích a zkouškách bleskosvodných systémů.
 • Údržba a opravy všech typů hromosvodů.
 • Úpravy dokumentace podle skutečného stavu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7413 - Montéři a opraváři elektrických vedení 27 372 22 407
74131 - Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení 27 765 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.