Přeskočit navigaci

Důlní elektrikář slaboproudých zařízení

Charakteristika

Důlní elektrikář slaboproudých zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při běžných opravách a údržbě slaboproudých zařízení v dole, při montáži a demontáži slaboproudých rozvodů, řídí a provádí práce při montáži, seřizování a výměnách samostatných funkčních částí slaboproudého příslušenství důlních strojů a zařízení.

Činnosti

 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, zkoušení a opravy snímačů bezpečnostní a informační techniky.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, zkoušení, seřizování a opravy důlních telekomunikačních zařízení.
 • Montáž, údržba, zkoušení a seřizování dorozumívacího, signalizačního a regulačního zařízení těžních strojů a šibíků.
 • Řízení provozu a údržby komplexu slaboproudých zařízení v důlních objektech.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7412 - Elektromechanici 25 561 21 806
74121 - Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) 25 182 22 079
7413 - Montéři a opraváři elektrických vedení 28 526 23 389
74132 - Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení 20 405 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.