Přeskočit navigaci

Provozní elektrikář slaboproudých zařízení

Charakteristika

Provozní elektrikář slaboproudých zařízení provádí samostatné odborné práce a dílčí i celkové řízení prací při zjišťování a odstraňování závad, instalaci a obsluze elektrických slaboproudých zařízení, při preventivních, běžných a středních opravách, kontrolách a výměnách přístrojů, zařízení a slaboproudých rozvodů v budovách a objektech občanské a průmyslové vybavenosti, sdělovacích a zabezpečovacích sítí.

Činnosti

  • Diagnostika a opravy optoelektronických přenosových systémů.
  • Instalování metalických, optoelektronických a bezdrátových přenosových systémů včetně montážních prací.
  • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
  • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7412 - Elektromechanici 25 561 21 806
74123 - Provozní elektromechanici 27 327 21 611

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.