Přeskočit navigaci

Vrtař

Charakteristika

Vrtař seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené vrtací stroje, provádí práce nutné při vrtání, vystružování děr a řezání závitů na kovových součástech, dílech strojů a zařízení.

Činnosti

  • Čtení a použití technických podkladů.
  • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Kontrola používání řezacích nástrojů a nastavení a řízení strojů pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
  • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
  • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
  • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
  • Seřízení vrtacích strojů a výrobního procesu na požadované tolerance.
  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
  • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7223 - Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 25 842 00
72234 - Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání 25 086 00
72237 - Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů 27 854 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání