Přeskočit navigaci

Soustružník kovů

Charakteristika

Soustružník kovů seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené soustružnické stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálu soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním apod.

Činnosti

  • Čtení a použití technických podkladů.
  • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního procesu.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Kontrola nástrojů a nastavení a seřízení stroje pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
  • Odzkoušení a kontrola funkce vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
  • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
  • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
  • Seřízení obráběcího stroje na požadované tolerance.
  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
  • Určení parametrů polotovaru a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7223 - Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) 25 842 00
72231 - Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů 25 394 00
72237 - Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů 27 854 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání