Přeskočit navigaci

Umělecký knihař

Charakteristika

Umělecký knihař samostatně a kompetentně vykonává všechny knihařské a dokončovací činnosti, zejména v oblasti rukodělných, uměleckých prací.

Činnosti

  • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a jednoduché opravy.
  • Doplňkové operace, např. ražba, zlacení atd.
  • Příprava pracovních materiálů a tvorba návrhů.
  • Výroba uměleckých vazeb a kusových knihařských produktů.
  • Zpracování knižních archů, výroba různých druhů knižních vazeb.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání