Přeskočit navigaci

Pletař

Charakteristika

Pletař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží.

Činnosti

  • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.
  • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu z pletařských strojů, odstraňování přetrhů nití.
  • Navazování přetrhaných a došlých nití popř. přízí.
  • Obsluha pletařských strojů a zařízení.
  • Odebírání a odvádění pleteného zboží.
  • Odstraňování přetrhů nití.
  • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
  • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
81522 - Obsluha pletacích strojů 18 227 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání