Přeskočit navigaci

Provazník

Charakteristika

Provazník zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu provaznického zboží.

Činnosti

 • Kompletace výrobků.
 • Kontrola jakosti, skládání a balení a expedice.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Navazování přetrhaných a došlých nití popř. přízí.
 • Obsluha všech pletacích strojů na šňůry a lana.
 • Opravy a označování vad v pleteninách.
 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příprava materiálu pro další zpracování.
 • Příprava strojů a pomůcek.
 • Síťování a vyvazování.
 • Spojování přetržených textilních lan – možnost vystavení certifikátu – atestu (pevnostní spoj, bezpečnost).
 • Vlastní výroba pomocí provaznických strojů a případné odstraňování vzniklých vad.
 • Výroba a zaplétání lan pro lodní dopravu a přepravu břemen.
 • Výroba lan na šplh a přetah.
 • Zaplétání lan, zaplétání ok na lanech i pevnostních s atestem.
 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
81599 - Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání