Přeskočit navigaci

Provazník

Charakteristika

Provazník zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu provaznického zboží.

Činnosti

 • Kompletace výrobků.
 • Kontrola jakosti, skládání a balení a expedice.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Navazování přetrhaných a došlých nití popř. přízí.
 • Obsluha všech pletacích strojů na šňůry a lana.
 • Opravy a označování vad v pleteninách.
 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příprava materiálu pro další zpracování.
 • Příprava strojů a pomůcek.
 • Síťování a vyvazování.
 • Spojování přetržených textilních lan – možnost vystavení certifikátu – atestu (pevnostní spoj, bezpečnost).
 • Vlastní výroba pomocí provaznických strojů a případné odstraňování vzniklých vad.
 • Výroba a zaplétání lan pro lodní dopravu a přepravu břemen.
 • Výroba lan na šplh a přetah.
 • Zaplétání lan, zaplétání ok na lanech i pevnostních s atestem.
 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
81599 - Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání