Přeskočit navigaci

Krajkář

Charakteristika

Krajkář zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží a krajkářského pleteného a paličkovaného zboží.

Činnosti

 • Evidence dat o kvalitě a výrobě.
 • Klasifikace, adjustace krajkářských a záclonových výrobků.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu z výrobních strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Laserové tavení okrajů záclonových výrobků.
 • Obsluha výrobních strojů a přídavných zařízení.
 • Odebírání a odvádění zboží.
 • Odstraňování jednoduchých poruch a zajišťování odstranění větších poruch na strojích.
 • Označování vad ve zboží na výrobním stroji.
 • Řezání, párání krajek.
 • Spolupráce při přípravě a seřizování strojů a zařízení při změně vzoru.
 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
81521 - Obsluha tkacích strojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání