Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu

Charakteristika

Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v kožedělné výrobě.

Činnosti

  • Jednoduché a pomocné pracovní operace při výrobě obuvi.
  • Jednoduché pracovní operace při přípravě a opracování obuvnických dílců a součástí.
  • Obsluha a údržba jednoduchých strojů a zařízení.
  • Pomocné pracovní operace při výrobě usní.
  • Pomocné pracovní operace při zpracování kožešin.
  • Provádění manipulačních prací.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9329 - Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě 17 051 15 374
93292 - Pomocní dělníci ve výrobě 15 826 15 103

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.