Přeskočit navigaci

Síťař

Charakteristika

Síťař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů síťovaného zboží.

Činnosti

  • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.
  • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze síťovacích strojů, odstraňování přetrhů nití.
  • Obsluha síťařských strojů a zařízení.
  • Odebírání a odvádění síťovaného zboží.
  • Opravy a označování vad v síťovinách.
  • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
  • Zásobování strojů pletenou šňůrkou, nitěmi a dalším materiálem.
  • Zhotovování finálních výrobků – sítí v zaměření sport, chov a lov, technických a bezpečnostních sítí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
81522 - Obsluha pletacích strojů 18 227 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání