Přeskočit navigaci

Dělmistr

Charakteristika

Dělmistr provádí montáž, demontáž, opravy a seřizování dělostřelecké výzbroje různé konstrukce podle technologických postupů.

Činnosti

  • Demontáž, opravy a montáž jednotlivých částí dělostřelecké výzbroje.
  • Montáž rozebraných dílů a kontrola funkčnosti.
  • Použití přípravků a seřizovacích přístrojů při práci.
  • Povrchová úprava opravované dělostřelecké výzbroje a materiálu.
  • Provádění generálních oprav včetně seřizování a zkoušení.
  • Rozebrání a konzervování jednotlivých dílů dělostřelecké výstroje.
  • Určování závad a rozsahu oprav pomocí diagnostických zařízení.
  • Vedení příslušných záznamů dle legislativy.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci 22 835 20 542
72226 - Puškaři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání