Přeskočit navigaci

Mechanik brýlové optiky

Charakteristika

Mechanik brýlové optiky strojně i ručně vyrábí a opracovává optické díly a brýlové obruby.

Činnosti

  • Kontrola vlastní práce.
  • Přípravné práce pro výrobu polotovarů pro brýle.
  • Výroba obrub pro potřeby oční optiky.
  • Výroba polotovarů pro oční optiku (brýlové čočky skleněné, plastové a kontaktní).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7311 - Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení 00 23 327
73113 - Výrobci, mechanici a opraváři optických a fotografických přístrojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání