Přeskočit navigaci

Úpravář kožešin

Charakteristika

Úpravář kožešin mechanickými a chemickými postupy zpracovává všechny druhy kožešin.

Činnosti

 • Činění kožešin.
 • Hodnocení a měření vyrobených kožešin.
 • Kontrola kvality hotových kožešin.
 • Kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě.
 • Opracování kožešin po činění.
 • Příprava a úpravy roztoků pro činění.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.
 • Speciální výrobní postupy při zpracování exotických usní.
 • Třídění a skladování kožešin.
 • Třídění, skladování, klasifikace a výběr kožešin.
 • Úprava kožešin po činění.
 • Výběr a využití ekologicky šetrných činidel.
 • Výroba a opracování kožešin.
 • Zajištění čištění odpadních vod s ohledem na ekologii.
 • Zpracování odpadu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání