Přeskočit navigaci

Koželuh

Charakteristika

Koželuh zabezpečuje zpracování všech druhů kůží fyzikálně-chemickými i mechanickými postupy na useň.

Činnosti

 • Činění kůží.
 • Hodnocení, měření a vážení hotových usní.
 • Kontrola kvality hotových usní.
 • Opracování usní po činění.
 • Povrchová úprava usní.
 • Příprava a úpravy roztoků a tříslovin pro činění.
 • Příprava druhotných surovin k dalšímu zpracování nebo recyklaci.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Příprava vzorků pro provozní a laboratorní analýzu.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.
 • Speciální pracovní postupy při zpracování exotických surovin.
 • Třídění a skladování usní.
 • Třídění, skladování, výběr a klasifikace kůží.
 • Výroba a opracování holiny.
 • Zajištění čištění odpadních vod s ohledem na ekologii.
 • Zpracování odpadu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání