Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník v těžbě a úpravě surovin

Charakteristika

Pomocný pracovník v těžbě a úpravě surovin provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v podzemí dolu, na povrchu hornických provozů při těžbě a úpravě surovin a při geologickém průzkumu.

Činnosti

  • Manipulační práce.
  • Obsluha a běžná údržba jednoduchých báňských strojů a zařízení.
  • Odběr vzorků a jejich příprava pro další zpracování.
  • Provádění běžných kontrolních činností.
  • Přípravné práce při provádění geologického průzkumu.
  • Ruční doprava těživa a materiálu.
  • Spolupráce při těžbě ropy a plynu.
  • Údržba dopravních cest pro technologickou dopravu.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.