Přeskočit navigaci

Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti

Charakteristika

Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti vykonává pomocné a dílčí pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním semenářství a školkařství, při ostatních lesnických činnostech a při údržbě lesních cest a svážnic.

Činnosti

 • Činnost honce při lovu a odchytu zvěře.
 • Čištění a asanace mysliveckých zařízení, ukládání krmiv a pomoc při přikrmování zvěře.
 • Čištění a udržování loveckých chodníků.
 • Ostatní pomocné práce při provozu myslivosti.
 • Pomocné práce při lesnické taxaci, vyznačování těžeb a při správě pokusných ploch.
 • Pomocné práce při manipulaci se semeny a plody.
 • Pomocné práce při montáži a demontáži zavlažovacích zařízení, ruční zalévání.
 • Pomocné práce při údržbě lesních cest a svážnic (čištění svážek a propustů, pouštění vytékající a stojící vody, čištění příkopů, odklízení napadaných kamenů, ruční zimní posyp cest, prohazování sněhu).
 • Pomocné práce při výstavbě oplocenek a oplůtků.
 • Pomocné práce při zakládání sazenic a jejich roznáška.
 • Pomocné práce v ochraně lesa a ostatních pěstebních činnostech.
 • Ruční nakládka a vykládka materiálů, ruční přenášení materiálů, převoz materiálů na stavebních kolečcích.
 • Ruční ožínání sazenic.
 • Ruční příprava půdy při zakládání a provozu školek, zejména rytí, překopávání, planýrování, úprava záhonů, okopávání, kypření a pletí záhonů, pomocné práce při vyzvedávání semenáčků a sazenic lesních dřevin a jejich expedici.
 • Sběr semen a plodů lesních dřevin a keřů ze země a z poražených stromů.
 • Shazování a ruční snášení klestu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9215 - Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti 00 16 212
92150 - Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.