Přeskočit navigaci

Hospodyně

Charakteristika

Hospodyně provádí běžný domácí i generální úklid a údržbu majetku v soukromých domácnostech svých klientů v potřebné kvalitě. Zajišťuje chod domácnosti a přispívá k dobré rodinné atmosféře. Organizuje jiné práce, pracovníky a dodavatele podle potřeb klienta. Hospodyně je pracovnice, která provádí, organizuje a řídí přípravné, doplňující a pomocné práce v hotelech a restauracích.

Činnosti

 • Kontrola a přebírání práce najímaných pracovníků a firem k údržbě.
 • Najímání a dohled nad pracovníky a firmami pro různé úpravy a opravy.
 • Nakupování, kontrola a vydávání dodávek prací, spotřebního zboží a materiálů.
 • Orientace v pracovně právních vztazích.
 • Praní, žehlení a péče o prádlo a tkaniny.
 • Profesionální úklid včetně použití chemických přípravků.
 • Příležitostná péče o děti a domácí zvířata.
 • Příprava stravování včetně stolování.
 • Řešení konfliktních situací v rodině a s hostem z psychologického hlediska.
 • Údržba interiérové zeleně.
 • Vyřizování reklamací dodávek najímaných pracovníků a firem.
 • Zabezpečení zdraví a bezpečnosti práce.
 • Základní údržba a obsluha spotřebičů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání