Přeskočit navigaci

Provozní těžař ropy a plynu

Charakteristika

Provozní těžař ropy a plynu zabezpečuje práce spojené s obsluhou a opravami těžebních a sběrných zařízení při těžbě ropy a plynu.

Činnosti

  • Dehydratace těženého plynu.
  • Měnění režimu těžebních sond podle dispozic a operativního řízení těžby.
  • Měření a regulace množství a tlaků těžených surovin.
  • Obsluha ohřívacího zařízení.
  • Obsluha těžebních zařízení, provádění úprav technologického režimu těžby.
  • Obsluha vyhrazených tlakových a plynových zařízení.
  • Příprava a uspořádání pracoviště, strojů a zařízení.
  • Řízení a obsluha agregátů na pročišťování produktovodů.
  • Vedení předepsaných provozních záznamů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
81131 - Vrtači při ropných nebo plynových vrtech 35 068 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání