Přeskočit navigaci

Palubní průvodčí v letecké dopravě

Charakteristika

Palubní průvodčí v letecké dopravě zajišťuje bezpečnost cestujících a poskytuje služby na palubě letadla v náležitém rozsahu.

Činnosti

  • Dohled na bezpečné zajištění vybavení v kabině cestujících a v palubních bufetech.
  • Vykonávání veškeré činnosti a povinností vyplývajících z povinností palubního průvodčího.
  • Zajišťování bezpečnosti kabiny cestujících a bezpečnosti cestujících.
  • Zajišťování optimálního pohodlí a služeb cestujícím dle standardů letecké společnosti.
  • Zajišťování vzájemné komunikace mezi cestujícími a letovou posádkou.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5111 - Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě 25 098 00
51111 - Stevardi a letušky 26 799 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.